4. painos (uusintapainos)
ISBN 951-97101-7-5
930 sivua
Pehmeäkantinen, nidottu

Hinta 94 € (+ alv)
Opiskelijoille erikoishinta

Hinta
103,40 €
Korroosiokäsikirja

Korroosiokäsikirja

Toisen painoksen alkusanat

Korroosiokäsikirjan ensimmäisen painoksen loputtua otti Suomen Korroosioyhdistys vuoden 2004 keväällä yhteyttä Kunnossapitoyhdistykseen uusintapainoksen tekemiseksi. Kirja todettiin alalla erittäin tarpeelliseksi, joten se painettiin, ja samalla korjattiin kirjasta vuosien mittaan löytyneet virheet.

Rajamäessä 2 pnä elokuuta 2004
Kunnossapitoyhdistys ry


Esittely

SKY-KORROOSIOKÄSIKIRJA projektina sai alkunsa Suomen Korroosioyhdistyksen Kemian ja prosessiteollisuuden jaoston toteamista tarpeista teollisuuden käytännön korroosiotietämyksen parantamiseksi. Koulutuksen lisäksi tarvittiin puhdasta käsikirjatietoutta taulukkoina, nomogrammeina ja alan "osaajien" kokemuksilla. Tältä pohjalta käynnistyi käsikirjaan tähtäävä kirjoitustyö.

Tässä käsikirjassa sanastollisesti

  • Korroosio (ilmiö) on metallin fysikaalis-kemiallinen reaktio ympäristönsä kanssa, mikä aiheuttaa muutoksia metallin ominaisuuksiin ja mikä usein voi johtaa metallin, sen ympäristön tai teknisen järjestelmän vaurioihin. Reaktio on luonteeltaan tavallisesti sähkökemiallinen.
  • Korroosiovaikutus on syöpyvän järjestelmän jonkin osan muutos, joka on aiheutunut korroosiosta.
  • Korroosiovaurio on korroosiovaikutus, jonka katsotaan olevan haitallinen metallille, sen ympäristölle tai sille tekniselle järjestelmälle, johon ne kumpikin kuuluvat.

Korroosio laajemmin ymmärrettynä tarkoittaa myös muiden materiaalien tuhoutumisreaktioita, mutta tämä KORROOSIOKÄSIKIRJA keskittyy pääosin metallien korroosioon ja korroosionestoon sekä vaihtoehtoisiin materiaaleihin.

Korroosioilmiöiden tieteidenvälisyyden ja laaja-alaisuuden takia todettiin tarvittavan useita kirjoittajia eri aihepiirien erikoisasiantuntijoina. Työtä koordinoimaan tarvittiin toimitusneuvosto sekä käytännön työhön päätoimittaja ja toimitussihteeri.

Kirjan kirjoittajana ovat olleet (aakkosjärjestyksessä):
fil. maist. Per-Erik Ahlers, Oy Keskuslaboratorio Ab
dipl.ins. Holger Alén, Teknos-Winter Oy dipi.ins.
Markku Ainali, Savcor-Consuiting Oy
dipl.ins. Juha Aihojärvi
dipl.ins. Hans Barck, Valtion teknillinen tutkimuskeskus
tekn. tri Olof Forsén, Teknillinen korkeakoulu
dipl.ins. Terho Harju, Outokumpu Oy
ins. Tapio Harju, Outokumpu Oy
tekn.tri Tero Hakkarainen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus
tekn. Matti Heinonen, Neste Oy
fil. maist. Sture Henrikson
kääntäjänä dipi.ins. Juhani Hinttala, Säteilyturvakeskus
dipl.ins. Ossi Hietanen, Imatran Voima Oy
dipl.ins. Mikko Hupa, Åbo Akademi
dipl.ins. Eva Häkkä-Rönnholm, Valtion teknillinen tutkimuskeskus
dipl.ins. Kaj Höglund, Nokia Oy
dipl.ins. Tapio Kanko, Valtion teknillinen tutkimuskeskus
dipl.ins. Pirjo Kaunisto, Metalliteollisuuden Keskusliitto
dipl.ins. Tuija Kaunisto, Valtion teknillinen tutkimuskeskus
dipl.ins. Ritva Korhonen, Imatran Voima Oy
dipl.ins. Tapio Korpinen, Savcor-Consulting Oy
dipl.ins. Heikki Kukko, Valtion teknillinen tutkimuskeskus
dipl.ins. Paavo Kuusela, Neste Oy
dipl.ins. Sinikka Kurkela, Helsingin kaupungin energialaitos
dipl.ins. A. Kyröläinen, Outokumpu Oy
dipl.ins. Timo Laurila, Nokia Oy
dipl.ins. Reijo Lehmus, Plastilon Ltd.
dipl.ins. Antero Leikko, Galvateam Oy
rak.mest. Esa Minkkinen, Oy Höganäs Ab
apul.prof. Tapio Mäntylä, Tampereen teknillinen korkeakoulu
ins. Jyrki Naukkarinen, Oy Muotekno Ab
dipl.ins. Auvo Nikula, Kemira Oy
dipl.ins. Martti Pulliainen, Savcor-Consutting Oy
dipl.ins. Markku Puska, Nokia Oy
dipl.ins. Riitta Pönniö, Hackman Oy
dipl.ins. Heikki Ristolainen, Finn-CVD Ky
dipl.ins. Esko Ruhanen, Nokia Oy
apul.prof., Ph.D. Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin Yliopisto
dipl.ins. Olle Schalin, Kymmene Oy, Kaukaa
tekn. lis. Pekka Siitonen, Tampereen teknillinen korkeakoulu
fil. lis. Bengt Skrifvars, Åbo Akademi
dipl.ins. Maria-Liisa Surakka, Tampereen tekn.oppil.
tekn. lis. Jaakko Tenkula, Telatek Oy
tekn. lis. P. J. Tunturi, Korroosionestotekniikan Keskusliitto ry.
dipl.ins. Hannu Vainio, Oy Sui-Mu Ab
dipl.ins. Veli-Matti Vuori, Tamlink
dipl.ins. Petri Vuoristo, Tampereen teknillinen korkeakoulu
prof. Seppo Yläsaari, Teknillinen korkeakoulu

Kirjassa esitetyt ratkaisut perustuvat kirjallisuuteen, kokemukseen ja kirjoittajien näkemykseen.

Käsikirjoitukset on tarkastanut ja kirjan toimitustyötä on valvonut TOIMITUSNEUVOSTO, jonka puheenjohtajana oli yhdistyksen puheenjohtaja prof. Tero Hakkarainen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus sekä jäseninä fil. lis. Per-Erik Ahiers, Oy Keskuslaboratorio Ab, dipl.ins. Jaakko Helve, Enso-Gutzeit Oy, tekn. tri Olof Forsön, Teknillinen korkeakoulu, dipl.ins. Paavo Kuusela, Neste Oy, dipl.ins. Pentti Lehtonen, Valmet Oy, dipl.ins. Jarkko Lepo, Teknillinen korkeakoulu, dipl.ins. Auvo Nikula, Kemira Oy, tekn. lis. Pekka Siitonen, Tampereen teknillinen korkeakoulu, dipl.ins. Liisa Sundberg, Helsingin kaupungin energialaitos sekä sihteerinä ja kirjan päätoimittajana tekn. lis. P. J. Tunturi, Korroosionestotekniikan Keskusliitto ry.

Toimitussihteerinä toimi dipl.ins. Juhani Hinttala kevääseen 1987. Sen jälkeen Sinikka Tunturi o.t.o. Sihteerinä ja kirjan taittajana on toiminut yo.merkonomi Päivi Berg. Taittoa on myös tehnyt lukiolainen Maria Tunturi sekä kirjan päätoimittaja. Kielentarkistuksen on tehnyt hum.kand. Paula Heiäng.

Kirjan 1. painoksen kannen on suunnitellut mainostaiteilija Veikko Mansikka, Kemira Oy.

Kirjan näin jättiläisurakkana valmistuessa haluaa Suomen Korroosioyhdistys kiittää kaikkia projektiin osallistuneita, niin kirjan sisältöön, talouteen kuin asian eteenpäin viemiseen eri tavoin vaikuttaneita henkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä. Samoin yhdistys kiittää projektia taloudellisesti tukeneita säätiöltä, Koneen Säätiötä, Neste Oy:n säätiötä, Suomen kulttuurirahaston Maili Aution rahastoa, Tekniikan Edistämissäätiöltä sekä kauppa- ja teollisuusministeriötä kirjalle osoitetusta tuesta.
Lopuksi kiitämme Hangon kirjapainoa ja kaikkia toimitustyöhön osallistuneita pitkämielisyydestä ja hyvästä lopputuloksesta.

Helsingissä 1 pnä marraskuuta 1988
SUOMEN KORROOSIOYHDISTYS SKY – FINLANDS KORROSIONSFÖRENING ry.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…