Susanna Kunttu, Kari Komonen, Toni Ahonen ja Matti Niemelä
1. painos, joulukuu 2010
ISSN 1799-4772
69 sivua
Kovakantinen, sidottu

Hinta 42 € (+ alv)
Henkilöjäsenille ja opiskelijoille erikoishinta

Hinta
45,10 €
Kunnossapidon vuosikirja 2010

Kunnossapidon vuosikirja 2010

Esittely

Useissa selvityksissä benchmarking on koettu yhdeksi tärkeimmistä toiminnan kehittämismenetelmistä. Käytännössä järjestelmällinen benchmarkingmahdollisuuksien hyödyntäminen jää helposti päivittäisten kiireiden jalkoihin. Olemme Suomessa voineet menneinä vuosina ylpeillä yhdellä Euroopan parhaista kunnossapidon benchmarking-aktiivisuuksista. Kirjan tavoitteena on edesauttaa meidät takaisin kärkisijoille.

EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) käynnisti tunnuslukujen harmonisoinnin amerikkalaisen kunnossapitoyhdistyksen SMRP:n käyttämien sekä EFNMS:n benchmarking-komitean CENin standardista (EN 15341) valitsemien tunnuslukujen kesken.

Valitut tunnusluvut ja niiden vertailu on esitetty vuosikirjassa. Tunnuslukuarvot osoittavat selkeästi, mitkä ovat laman vaikutukset kunnossapitoon. Kunnossapidon kustannukset suhteessa liikevaihtoon ovat kasvaneet, mutta kunnossapidon kustannukset suhteessa jälleenhankintaarvoon ovat laskeneet.

Kunnossapidon vuosikirjassa on kuvattu myös benchmarking-toiminnan tarvitsemien tunnuslukujen määrittelyyn liittyviä hankkeita, avaintunnuslukujen arvoissa tapahtuneita muutoksia teollisuudessa sekä uusimpia menetelmiä kunnossapidon parhaiden käytäntöjen tunnistamisessa.


Sisällys

1 TAUSTA


2 TUNNUSLUVUISTA
2.1 Tunnuslukujen käyttöä tukevia standardeja
2.2 Standardien käyttämiä luokitteluja
2.3 Suomessa käytettyjen tunnuslukujen erityispiirteitä


3 TUNNUSLUKUARVOJEN KEHITYS 2000-LUVULLA
3.1 Neljän vuoden liukuvat keskiarvot
3.2 Vuoden 2010 tiedonkeruun tuloksia


4 KUNNOSSAPIDON PARHAAT KÄYTÄNNÖT: TAUSTAA


5 PROJEKTIN TAVOITE, ETENEMINEN JA VIITEKEHYS
5.1 Projektin tavoitteet
5.2 Projektin osatehtävät
5.3 Projektin eteneminen
5.4 Eräs liiketoimintaan liittyvä viitekehys


6 KUNNOSSAPITOYMPÄRISTÖN MÄÄRITTÄMINEN
6.1 Kunnossapitoympäristön osatekijät
6.2 Kunnossapitoympäristöt eli profiilit


7 KUNNOSSAPIDON TOIMINTAMALLIEN MÄÄRITTÄMINEN


8 KUNNOSSAPITOYMPÄRISTÖJEN TYPOLOGIAT JA NIITÄ VASTAAVAT TOIMINTAMALLIT


9 PARHAIDEN TOIMINTAMALLIEN TUNNISTAMINEN
9.1 Ulkoisten tekijöiden vaikutus yli toimialarajojen
9.2 Parhaiden ja heikompien tuotanto-osastojen tunnistaminen
9.3 Yhdistetyt tulostekijät
9.4 Parhaiden toimintamallien valinta


10 BENCHMARKING-TYÖKALU


11 YMPÄRISTÖN VAIKUTUKSET: AIKAISEMPIA EMPIIRISIÄ TUTKIMUKSIA
11.1 Johdanto
11.2 Olosuhdemuuttujat, asemointi
11.3 Yhdistetyn aineiston tuloksia 2000-2003
11.4 Elintarviketeollisuus
11.5 Tulosten tarkastelu
11.6 Johtopäätökset


12 LÄHDEVIITTEET

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…