Miia Martinsuo (Tampereen teknillinen yliopisto) ja Timo Kärri (Lappeenrannan teknillinen yliopisto)
1. painos, tammikuu 2017
ISBN 978-952-68687-0-7
238 sivua
Pehmeäkantinen, liimasidottu

Hinta 25 € (+ alv)
Henkilöjäsenille erikoishinta

Hinta
27,50 €
Teollinen internet uudistaa palveluliiketoimintaa ja kunnossapitoa

Teollinen internet uudistaa palveluliiketoimintaa ja kunnossapitoa

Esittely

Teollinen toiminta muuttuu tavalla, jota pidetään neljäntenä teollisena vallankumouksena. Teollisten prosessien digitalisaatio ja tarjoomien palvelullistuminen muokkaavat liiketoimintaa kohti tiivistä verkottumista ja kehittynyttä työnjakoa, ekosysteemien välistä kilpailua ja tietotekniikan hyödyntämiseen perustuvaa arvonluontia.

Valmistavan teollisuuden yritykset voivat tukeutua muutoksessa kattavaan asennettuun laitekantaan ja globaaleihin palveluorganisaatioihin. Digitalisaatio, palvelullistuminen sekä ihmisistä ja laitteista muodostuva ”fleet” ovat DIMECCin Service Solutions for Fleet Management (S4Fleet) -tutkimusohjelman peruselementit.

DIMECCin S4Fleet-ohjelma rakentuu aikaisempien palvelututkimusohjelmien tuloksille, jatkaa palveluihin perustuvan teollisen arvonluonnin tutkimusta ja yhdistää toimijoiden verkostoon perinteisten teollisten yritysten lisäksi tieto- ja ohjelmistotekniikkaan keskittyneitä yrityksiä. S4Fleet-ohjelma yhdistää 23 yritystä tai yhteisöä ja viisi tutkimuslaitosta.

Ohjelman toteutus rakentuu kolmeen rinnakkaiseen ja toisiaan täydentävään reaaliaikaista strategiaa, verkottunutta palvelutuotantoa ja tiedonhallintaa tutkivaan projektiin. S4Fleet rakentaa osallistujiensa ja sidosryhmiensä kilpailukykyä kokonaan uusilla alueilla, kuten fleetin reaaliaikainen hallinta, digitalisaation mahdollistamat uudet palvelukonseptit sekä merkittävä palvelutuotannon tehokkuuden lisäys.

Digitalisaatio tehostaa tai automatisoi perinteisten teollisten palvelujen toteutusta, tukee kehittynyttä työnjakoa, resurssien allokointia, laitteiden, prosessien ja kokonaisten ekosysteemien toiminnan optimointia ja mahdollistaa merkittävästi aikaisempaa korkeamman arvonluonnin ja resurssitehokkuuden.

”Teollinen internet uudistaa palveluliiketoimintaa ja kunnossapitoa”-kirja tarjoaa alan toimijoille tuoreita näkemyksiä ja tutkimustuloksia palveluliiketoiminnan uudistamiseen ja laajentamiseen, sekä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Sisällys

Esipuhe 1  Datasta toimintaan teollisuudessa
Esipuhe 2  Palvelukeskeisiä ratkaisuja hajautetun  laitekannan hallintaan

Johdanto
Miia Martinsuo ja Timo Kärri
Digitalisaatio teollisuudessa
DIMECCin S4Fleet-ohjelma ja uudistuva kunnossapito
Kirjan rakenne ja artikkelit
Kirjan merkitys ja hyödyntäminen
Kiitokset

OSA 1   TEOLLISEN INTERNETIN  PALVELUISTA LIIKETOIMINTAA

1.1 Tiedon jalostusastetta nostaen parempia palveluita ja viisaampia päätöksiä
Susanna Kunttu, Toni Ahonen ja Helena Kortelainen
Tiivistelmä
Johdanto
Päätöstilanteet
Tietointensiiviset palvelut
Pilvipalvelut tiedonsiirron välineenä
Yhteenveto
Lähteet

1.2 Palvelunäkökulma teollisen internetin liiketoimintamallien rakentamiseen
Taru Hakanen, Markku Mikkola ja Markus Jähi
Tiivistelmä
Teknologian sijaan asiakas ja palvelu edellä
Viisi avainta palvelukeskeisten teollisen internetin liiketoimintamallien rakentamiseen
Liiketoimintamallin luominen ja kuvaaminen
Lähteet

1.3 Ihmiseltä ihmiselle – kilpailuetua palvelukokemuksella
Eija Kaasinen ja Marja Liinasuo
Tiivistelmä
Palvelut kokemustaloudessa
Palvelun kosketuspisteet ja kokemuspolku
Palvelukokemus palveluiden suunnittelussa ja organisaation toiminnan ohjaajana
Case ABB: Ymmärrys nykyisestä palvelukokemuksesta ohjaa palveluiden suunnittelua
Case Fastems: Palvelukokemus suunnittelun lähtökohtana
Yhteenveto: Kilpailuetua palvelukokemuksesta
Kiitokset
Lähteet

1.4 Ratkaisua täydentävien palvelujen omaksuminen ja käytön edistäminen
Eija Vaittinen, Miia Martinsuo ja Sanna Nenonen
Tiivistelmä
Johdanto
Palvelun omaksuminen ja ratkaisutoimittajan keinot aktivoida palvelujen käyttöä
Edistyneempien palvelujen omaksuminen ratkaisutoimittajan asiakaskentässä
Päätelmät
Kiitokset
Lähteet

1.5 Sosiaalisen median hyödyntäminen konepajateollisuusyritysten  viestinnässä ja erityisesti asiakasarvon viestimisessä
Leena Aarikka-Stenroos, Ville Pirhonen ja Miia Martinsuo
Tiivistelmä
Johdanto
Sosiaalinen media teollisuusyritysten markkinointiviestinnässä
Asiakasarvosta viestiminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen konepajayritysten viestinnässä ja asiakasarvoviestinnässä
Sosiaalisen median kanavien vertailu
Päätelmät
Lähteet

OSA 2   TEOLLISEN INTERNETIN  TEKNISET MAHDOLLISTAJAT

2.1 Kognitiivinen tietojenkäsittely teollisen internetin kunnossapitoratkaisuissa
Kimmo Kaskikallio ja Hannu Niittymaa
Tiivistelmä
Johdanto
Tieto ja sen hyödyntäminen kunnossapidossa
Kognitiivinen tietojenkäsittely ja kunnossapito
Esimerkkejä kognitiivisen tietojenkäsittelyn käytöstä kunnossapidossa
Kohti kognitiivista tietojenkäsittelyä
Lähteet

2.2 Teollinen internet ja semanttinen mallinnus
Ossi Nykänen
Tiivistelmä
Johdanto
Kohti teollista internetiä
Implementoinnin näkökulma ja esineiden Web
Semanttinen mallinnus ja laskenta
Päätelmät
Lähteet

2.3 Älykäs data-analytiikka teollisen internetin mahdollistajana
Emil Ackerman ja Pekka Ruusuvuori
Tiivistelmä
Johdanto
Älykkään data-analytiikan hyödyt
Älykäs data-analytiikka käytännössä
Analytiikan käyttöönotto ja tulevaisuus
Lähteet

2.4 Teolliseen internetiin pohjautuva ohjelmistoalusta kunnossapitoon ja laitekannan hallintaan
Jere Backman ja Janne Väre
Tiivistelmä
Johdanto
Teollisen internetin ratkaisut laitekannanhallinnassa  ja kunnossapidossa
Ohjelmistoalusta laitekannanhallintaan
Esimerkkitavoitetila – Valmet
Päätelmät
Lähteet

2.5 Eteneminen teollisen internetin käyttöönotossa, kun data on epätäydellistä
Turkka Lehtinen, Ville Vuorela ja Timo Lehtinen
Tiivistelmä
Johdanto
Järjestelmän toiminnan kehittäminen käyttövarmuusanalyysin avulla
Nykyisen epätäydellisen tiedon jalostaminen ja hyödyntäminen
Tulevan teollisen internetin järjestelmän tiedonkeruun  määrittely ja kehittäminen
Esimerkkitapaukset digitalisaatioprojektista epätäydellisellä datalla
Päätelmät
Lähteet

2.6 Perävalotakuusta elinkaariajatteluun – Teknisen dokumentoinnin  tietomalli ja tiedon kypsyysvaatimukset tulevaisuuden huollon tietojärjestelmille
Jouni Ojala
Tiivistelmä
Johdanto
Tekninen dokumentaatio
Teknisen dokumentaation nykytila
Tulevaisuuden tavoite
Päätelmät
Lähteet

OSA 3  UUDISTUKSET JA ESIMERKIT  TUOTANTO-OMAISUUDEN ELINKAARELLA

3.1 Etenemisen seurannasta elinkaariohjaukseen ratkaisutoimituksissa
Miia Martinsuo ja Lauri Vuorinen
Tiivistelmä
Johdanto
Elinkaariarvon tuottaminen ratkaisutoimituksessa ja sitä ennen
Arvon varmistaminen projektiohjauksella
Esimerkki elinkaariohjatusta projektitoimituksesta
Päätelmät
Kiitokset
Lähteet

3.2 Tehokasta ja ennakoivaa kunnossapitoa  ja eliniän hallintaa voima- ja prosessilaitoksille
Maria Oksa, Pertti Auerkari ja Olli Saarela
Tiivistelmä
Johdanto
Haasteita kunnossapidon ja eliniän hallinnassa
Komponenttien eliniän hallintaa prosessi- ja voimalaitoksessa
Data-analyysin hyödyntäminen ennakoivassa kunnossapidossa
Päätelmät
Lähteet

3.3 Teollisen tuotanto-omaisuuden hallinta muutoksessa – kansainväliset standardit asiakasyhteistyön tukena
Helena Kortelainen ja Kari Komonen
Tiivistelmä
Johdanto
Tuotanto-omaisuuden hallinta ja standardit
ISO 55001 -vaatimukset teknologia- ja palvelutoimittajan näkökulmasta
EN 16646 -standardi teollisten kunnossapitopalveluiden näkökulmasta
Kunnossapitoprosessi ja indikaattorit
Standardit asiakkaan ja toimittajan välisen sillan muodostajana
Yhteenveto
Lähteet

3.4 Teollinen internet maa- ja metsätaloudessa
Jyri Hanski, Teuvo Uusitalo ja Pasi Valkokari
Tiivistelmä
Maatalouden älykkäät ratkaisut
Digitaaliset alustat maa- ja metsätalouden internetin mahdollistajina
Digitaalisuus maataloudessa
Digitaalisuus metsäteollisuudessa
Päätelmät
Lähteet

3.5 Parhaita käytäntöjä Norjasta: ”öljyteollinen internet”
Antti Ylä-Kujala, Sini-Kaisu Kinnunen, Salla Marttonen-Arola, Timo Kärri ja Jayantha Prasanna Liyanage
Tiivistelmä
Sähköisten operaatioiden aikakausi
Yritysten välisen yhteistyön hermoverkko
Mahdollistajana älykkäät teknologiat
Päätelmät ja tulevaisuus
Lähteet

Kirjoittajat

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…